C53S00933/0

= ID : C53S00933/0
Role*type : au
←creator : Chmielewski, Janusz(au)Kilka wypadków wyrównań analogicznych w slowotwórstwie nowochińskim.Rocznik Orientalistyczny 19, pp.163-178, 1954年


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1