Kilka wypadków wyrównań analogicznych w slowotwórstwie nowochińskim.

= ID : C53S00933
Item Type : article
Page : 163-178
Page*name : 163-178
Title : Kilka wypadków wyrównań analogicznych w slowotwórstwie nowochińskim.
Writing System : euro
←article : Rocznik Orientalistyczny 19
→creator : Chmielewski, Janusz(au)
→subject : Philology/Grammar
*source-file : C1953.xml


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1