武汉大学考古系

= ID : u6B66u6C49u5927u5B66u8003u53E4u7CFB
=Name : 武汉大学考古系
=Name*lang : zh
Name : 武汉大学考古系
Type : organization
←creator/name :
→Latin : wu han da xue kao gu xi


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sat May 20 2023 on ruimoku-backend