施議對

= ID : u65BDu8B70u5C0D
=Name : 施議對
=Name*lang : zh
Name : 施議對
Type : person
←creator/name :
→Latin : shi yi dui zhi yi dui


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sat May 20 2023 on ruimoku-backend