Emeneau, M. B.

= ID : Emeneau0075u002C_Mu002E_Bu002E
=Name : Emeneau, M. B.
←creator/name :


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sat May 20 2023 on ruimoku-backend