Zabytek języ-kowy ze Zlotej Ordy, Husrev u Šīrīn Qutba (wstępny opis:Bibliothèque Nationale, Mss. Turcs, A. F. 312).

= ID : C53S00678
Item Type : article
Page : 45-123
Page*name : 45-123
Title : Zabytek języ-kowy ze Zlotej Ordy, Husrev u Šīrīn Qutba (wstępny opis:Bibliothèque Nationale, Mss. Turcs, A. F. 312).
Writing System : euro
←article : Rocznik Orientalistyczny 19
→creator : Zajączkowski, Ananiasz(au)
→subject : Literature/Literature in Other Asiatic Languages
*source-file : C1953.xml


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1