C53S00678/0

= ID : C53S00678/0
Role*type : au
←creator : Zajączkowski, Ananiasz(au)Zabytek języ-kowy ze Zlotej Ordy, Husrev u Šīrīn Qutba (wstępny opis:Bibliothèque Nationale, Mss. Turcs, A. F. 312).Rocznik Orientalistyczny 19, pp.45-123, 1954年


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1