Obrzedy weselne Burjatów. (Z dziennika J. Kowalewskiego wydal W. Kotwicz). Cérémonies nuptiales chez les Bouriates de Selenguinsk (Résumé)

= ID : C36S00326
Item Type : article
Page : 143-58
Page*name : 143-58
Title : Obrzedy weselne Burjatów. (Z dziennika J. Kowalewskiego wydal W. Kotwicz). Cérémonies nuptiales chez les Bouriates de Selenguinsk (Résumé)
Writing System : euro
←article : Rocznik Orientalistyczny 12
→creator : Kowalewski, J.(au)
→subject : Ethnography/Centra&North
*source-file : C1936.xml


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1