C36S00326/0

= ID : C36S00326/0
Role*type : au
←creator : Kowalewski, J.(au)Obrzedy weselne Burjatów. (Z dziennika J. Kowalewskiego wydal W. Kotwicz). Cérémonies nuptiales chez les Bouriates de Selenguinsk (Résumé)Rocznik Orientalistyczny 12, pp.143-58, 1936年


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1