李有骞

= ID : u674Eu6709u9A9E
=Name : 李有骞
=Name*lang : zh
Type : person
←creator/name :
→Latin : li you jian li you qian


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jan 20 2022 on ruimoku-backend