Yü, Ying-shih

= ID : Yu00FCu002C_Yingu002Dshih
=Name : Yü, Ying-shih
←creator/name :


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Sep 22 2022 on ruimoku-backend