D64S05586/0

= ID : D64S05586/0
Role*type : au
←creator : al-Qâḍî abû Ḥanîfa al-Nu'man b. Muḥammad b. Manṣûr b.(au)Da'a'im al-islâm wa-ḍikr al-ḥalâl wa-l-ḥarâm wa-l-qaḍâyâ wa-l-aḥkâm 'an ahl bait rasûl allâh 'alaihi wa-'alaihim afḍal al-salâm. Bd. II.’, 1960年


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Mar 24 2021 on app1