C71S01102/2

= ID : C71S01102/2
Role*type : au
←creator : Tryjarski, Edward(au) Kałużyński, Stanisław(au) Bielawski , Józef(au) Dubiński, Aleksander(au) Hensel, Maria E.(au)Pamieci prof. Ananiasza Zajaczkowskiego (A la mémoire du feu prof. Ananiasz Zajaczkowski).Przeglad Orientalistyczny 1971, 3, pp.271-288, 1971年


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1