C66S01154/0

= ID : C66S01154/0
Role*type : au
←creator : Künstler, Mieczyslaw Jerzy(au)Między-narodowe Kolokwium w Lipsku (Colloque international à Leipzig).Przeglad Orientalistyczny 1966, 1, pp.63-64, 1966年


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1