C61S01135/0

= ID : C61S01135/0
Role*type : au
←creator : Roszko, Kazimierz(au)Ormianie polscy jako autorzy slowników ormiańskich.Przeglad Orientalistyczny 1961, 4, pp.479-483, 1961年


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1