C57S01287/0

= ID : C57S01287/0
Role*type : au
←creator : Zajączkowski, Ananiasz(au)V Turecki Kongres Historyczny. ( V Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12─17. IV. 1956).Przeglad Orientalistyczny 1957, 1, pp.27─35, 1957年


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1