C36S00434/0

= ID : C36S00434/0
Role*type : au
←creator : Willmanowa-Grabowska, H.(au)Przed dziesieciu laty. (Garść wspomnień o Andreju Gawrońskim).Rocznik Orientalistyczny 12, pp.231-6, 1936年


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1