C36S00433/0

= ID : C36S00433/0
Role*type : au
←creator : Słuszkiewicz, E.(au)Wspomnienie o Andreju Gawrońskim w dziesieciolecie zgonu. Notice sur Andrei Gawroński, Polygrlotte. (Résumé.)Rocznik Orientalistyczny 12, pp.216-30, 1936年


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1