Samobójstwo tyrana Cz'u, z chińskiego przełożył Tadeusz Zbikowski (Le suicide du tyran Cz'u, traduit du chinois par Tadeusz Zbikowski).

= ID : C71S00498
Item Type : article
Page : 257-266
Page*name : 257-266
Title : Samobójstwo tyrana Cz'u, z chińskiego przełożył Tadeusz Zbikowski (Le suicide du tyran Cz'u, traduit du chinois par Tadeusz Zbikowski).
Writing System : euro
←article : Przeglad Orientalistyczny 1971, 3
→creator : Kuo, Mo-żo(au)
→subject : Literature/Dramas
*source-file : C1971.xml


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1