Kilka azerbejdzańskich piosenek ludowych zapisanych przez Polakow na Zakaukaziu w I polowie XIX wieku.

= ID : C63S01045
Item Type : article
Page : 49-62
Page*name : 49-62
Title : Kilka azerbejdzańskich piosenek ludowych zapisanych przez Polakow na Zakaukaziu w I polowie XIX wieku.
Writing System : euro
←article : Rocznik Orientalistyczny 26, 2
→creator : Reychman, Jan(au)
→subject : Ethnography/Mythology and Folk Tales and Songs
*source-file : C1963.xml


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1