Studia nad stylistyka i poetyka tureckiej wersji “Husräv u Sîrîn" Qutba, I. Powtarzanie zwrotow stylistycznych.

= ID : C61S00627
Item Type : article
Page : 31-82
Page*name : 31-82
Title : Studia nad stylistyka i poetyka tureckiej wersji “Husräv u Sîrîn" Qutba, I. Powtarzanie zwrotow stylistycznych.
Writing System : euro
←article : Rocznik Orientalistyczny 25, 1
→creator : Zajaczkowski, Ananiasz(au)
→subject : Literature/Literature in Other Asiatic Languages
*source-file : C1961.xml


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1