Zyciei i twórczość Fuzulego.

= ID : C57S00133
Item Type : article
Page : 3─11
Page*name : 3─11
Title : Zyciei i twórczość Fuzulego.
Writing System : euro
←article : Przeglad Orientalistyczny 1957, 1
→creator : Plaskowicka─Rymkiewicz, Stanislawa(au)
→subject : History/Biographies
*source-file : C1957.xml


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1