Pańczatantra, z Ksiegi Pierwszej, O rozdzieleniu przyjaciol.

= ID : C55S00735
Item Type : article
Page : 171-198
Page*name : 171-198
Title : Pańczatantra, z Ksiegi Pierwszej, O rozdzieleniu przyjaciol.
Writing System : euro
←article : Przeglad Orientalistyczny 4 2
→creator : Sluszkiewicz, Eugeniusz(au) Sluszkiewicz, Edmund (przelozyli)(au)
→subject : History of Religion/Indian Religions, Philosophy and Literarure
*source-file : C1955.xml


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1